ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Քանի որ «ԷՅ ԴԻ ԷՄ ԴԱՅՄՈՆԴՍ» ՍՊԸ-ը կարևորում է մատաղ սերնդի դերը մեր հասարակության մեջ, ուստի այն իրականացրել է բարեգործական գործունեություն, աջակցելով ՙՙԶատիկ՚՚ մանկատանն ու Աբովյանի 4-րդ դպրոցին՝ որոշակի վերանորոգման աշխատանքներում